Bàn phím:
Từ điển:
 

chung đúc

verb

  • To crystallize
    • tinh hoa của dân tộc đã chung đúc nên nhiều bậc anh hùng: the nation's genius has crystallized into many heroes