Bàn phím:
Từ điển:
 

chũn chĩn

adj

  • Plump, chubby
    • đôi lợn chũn chĩn: two plump pigs