Bàn phím:
Từ điển:
 

chùn

verb

  • To recoil, to shrink, to flinch from
    • không chùn bước trước khó khăn: not to shrink (flinch) from difficulties