Bàn phím:
Từ điển:
 

bảo hiểm

  • [To insure] versichern