Bàn phím:
Từ điển:
 

chụm

verb

 • To huddle, to concentrate, to gather
  • chụm chân nhảy: to gather one's feet for a jump
  • mấy cái đầu cùng chụm vào nhau: their heads huddled together
  • đạn bắn rất chụm: the fire was concentrated
 • To feed (firewood) to fire
  • chụm thêm một thanh củi: to feed another piece of firewood
  • chụm lửa: to light a fire