Bàn phím:
Từ điển:
 

chúm

verb

  • To round (lips)
    • chúm miệng hu'yt sáo: to round one's lips and whistle