Bàn phím:
Từ điển:
 

chùm

noun

 • Cluster, bunch
  • chùm nho: a bunch of grapes
  • chùm chìa khoá: a bunch of keys
 • Pencil
  • chùm đường thẳng: a pencil of straight lines
 • Raceme
  • hoa mọc thành chùm: the flowers grow in raceme