Bàn phím:
Từ điển:
 

chúi

verb

  • To bend one's head forward
    • đi hơi chúi về phía trước: to walk with one's head a little bent forward
    • thuyền chúi mũi: the boat bent its prow forward, the boat dipped its prow
  • To be completely engrossed in
    • chúi vào công việc: to be completely engrossed in one's work