Bàn phím:
Từ điển:
 

chùi

verb

  • To rub off, to scrape off
    • chùi chân vào bãi cỏ: to scrape one's feet clean on the grass
    • chùi vết bẩn: to rub off a smear
  • To wipe, to mop
    • chùi nước mắt: to mop one's tears