Bàn phím:
Từ điển:
 

chuệch choạc

  • Như chệch choạc