Bàn phím:
Từ điển:
 

chục

number

  • Ten
    • ba chục cam: three tens of oranges, thirty oranges
    • hàng chục vạn người: tens of thousands of men, hundreds of thousands of men