Bàn phím:
Từ điển:
 

chúc thư

noun

  • Will, testament