Bàn phím:
Từ điển:
 

chúc mừng

verb

  • To congratulate