Bàn phím:
Từ điển:
 

chúc

verb

  • To tilt
    • đầu cán cân chúc xuống: the end of the balance-beam tilted
    • máy bay chúc xuống: the plane had its head tilted, the plane dived
  • To wish
    • chúc bạn đạt nhiều thành tích: to wish one's friend many achievements
    • thư chúc Tết: a New Year letter (with wishes for a Happy New Year)