Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn y

verb

  • To approve, to grant
    • những điểm sửa đổi trong kế hoạch đã được cấp trên chuẩn y: the amendments to the plan have been approved by higher level