Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn xác

adj

  • Fully accurate
    • pháo binh bắn rất chuẩn xác: the artillery fire was fully accurate