Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn úy

noun

  • Commissioned warrant-officer