Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn tướng

noun

  • Brigadier general