Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn mực hoá

verb

  • To standardize
    • chuẩn mực hoá tiếng Việt: to standardize the Vietnamese language