Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn mực

noun & adj

  • Standard
    • chuẩn mực chính tả: spelling standard
    • xác định cách phát âm chuẩn: to define a standard pronunciation