Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn hoá

  • Như chuẩn mực hoá