Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn đích

noun

  • goal; norm