Bàn phím:
Từ điển:
 

chuẩn bị

verb

  • To prepare, to make ready
    • chuẩn bị lên đường: to prepare for one's journey
    • chuẩn bị hành lý: to make one's luggage ready, to pack up
    • chuẩn bị tư tưởng: to prepare ideologically