Bàn phím:
Từ điển:
 

chúa tể

noun

  • Supreme ruler
    • làm chúa tể một vùng: to be supreme ruler of a region