Bàn phím:
Từ điển:
 

chúa

noun

 • Master
  • vắng chúa nhà gà bới bếp: sleepy master makes his servants a lout
 • Lord, suzerain
  • chúa phong kiến: a feudal lord
  • vua Lê chúa Trịnh: The Le Kings and the Trinh Lords
 • Governor
  • chúa ngục: a gaol governor
  • chúa đảo: an island governor
 • God, Creator
  • một người Công giáo kính Chúa yêu nước: a God-fearing and patriotic catholic