Bàn phím:
Từ điển:
 

bảo

  • [To tell] berichten