Bàn phím:
Từ điển:
 

chùa chiền

  • Pagodas (nói khái quát)