Bàn phím:
Từ điển:
 

chùa

noun

  • Pagoda
    • chùa nát bụt vàng, chùa rách bụt vàng: a golden Buddha in a dilapidated pagoda
    • vắng như chùa bà Đanh: unpopulated like the desert