Bàn phím:
Từ điển:
 

chua xót

adj

  • Heart-rending, painfully sad
    • cảnh ngộ chua xót: a heart-rending plight