Bàn phím:
Từ điển:
 

chua ngọt

  • Sweet and sour (dishes)
    • sườn xào chua ngọt: braised sweet and sour pork ribs