Bàn phím:
Từ điển:
 

chua chát

  • Bitter
    • nhếch mép cười chua chát: to smile with bitterness
    • sự thật chua chát: a bitter truth