Bàn phím:
Từ điển:
 

chua cay

adj

  • Bitter
    • những thất bại chua cay: bitter failures
    • lời châm biếm chua cay: bitter sarcasms