Bàn phím:
Từ điển:
 

chua

verb

 • To make clear with a note
  • chua nghĩa trong ngoặc: to make clear the meaning with a note between brackets

adj

 • Sour, acid, vinegary
  • chua như chanh: sour like lemon
  • chua như bỗng rượu: vinegary like fermented distiller's grains
 • Aluminous
  • đồng chua nước mặn: aluminous fields and salt water
 • Harsh, sharp
  • giọng chua như mẻ: a very harsh voice
 • Tough