Bàn phím:
Từ điển:
 

chú trọng

verb

  • To attach special importance to
    • chú trọng cả chất lượng lẫn số lượng sản phẩm: to attach special importance to both the quality and quantity of the products