Bàn phím:
Từ điển:
 

chú thích

noun

  • Note
    • chú thích ở cuối trang: a footnote
  • (khẩu ngữ)Thief