Bàn phím:
Từ điển:
 

chú tâm

verb

  • To give one's whole mind to
    • chú tâm học tập: to give one's whole mind to one's study