Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ yếu

adj

  • Essential
    • nhiệm vụ chủ yếu: an essential task