Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ xướng

  • như thủ xướng