Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ tướng

noun

  • General commanding an army