Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ tịch đoàn

noun

  • Presidium