Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ tịch

noun

 • Chairman, speaker
  • Chủ tịch quốc hội: The Speaker of the National Assembly
  • chủ tịch ủy ban hành chính: the chairman of an administrative committee
  • chủ tịch một cuộc họp: the chairman of a meeting
 • President (of a country)
  • đoàn chủ tịch: the presiding body
  • đoàn chủ tịch hội nghị: the presiding body of a conference