Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ thể

noun

  • Main organ, essential part
  • Subject