Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ sự

  • Petty official (ở các bộ thời phong kiến)
    • Head clerk (thời thuộc Pháp):