Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ quyền

noun

  • Sovereignty
    • tôn trọng chủ quyền của một nước: to respect a country's sovereignty