Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ quản

adj

  • In charge, in control
    • cơ quan chủ quản: the organization in charge