Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ nhân ông

noun

  • Master, lord