Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ nhân

noun

  • Master, owner
    • chủ nhân của ngôi nhà: the owner of the house