Bàn phím:
Từ điển:
 

bào ảnh

  • [Phantasm] Hirngespinst