Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ mưu

noun

  • Instigator, principal
  • Deliberate scheme, intentional plan
    • phá hoại có chủ mưu: to commit sabotage under a deliberate scheme

verb

  • To contrive, to instigate master mind