Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ hôn

noun

  • Person presiding over a wedding